You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Esperi un moment...


PROTECCIÓ DE DADES AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P.

L'empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l'atenció a l'usuari, tant administrativa com comercial. AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexacte o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.


AVÍS LEGAL LSSI - CE

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'entitat AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. l'informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és: AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P.
CIF/NIF: J65901001
Domicili social: Carrer de Cartagena (LC), 322, BARCELONA


USUARIS
L'accés i / o ús d'aquest portal li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

  1. incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i al ordre públic
  2. difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans
  3. provocar danys en els sistemes físics i lògics de AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  4. intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.)...

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS
AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


DRET D'EXCLUSIÓ
AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS
AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.


LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P. i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que s'instal·la a l'ordinador a l'accedir a determinades pàgines a l'objecte d'emmagatzemar i recuperar informació sobre les preferències de navegació de l'usuari.

Què cookies utilitzem en la nostra web?

Les cookies que nosaltres fem servir, estan destinades a controlar i calcular el trànsit / preferències al web de forma anònima. D'aquesta manera podem conèixer els llocs i països des d'on ens visiten, així com el temps que l'usuari està al nostre web, sempre de forma anònima sense rebre informació que permeti identificar l'usuari que es trobi navegant per la nostra web.

Com es poden administrar les cookies (activar o desactivar)?

En els navegadors (normalment en l'opció eines), es permet desactivar, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el cas que no desitgi que utilitzem aquesta informació anònima. A continuació els deixem uns enllaços als principals navegadors a l'objecte que puguin modificar el funcionament de les cookies:

Per a altres navegadors no indicats abans, s'ha de consultar les seves especificacions particulars.

Els enllaços anteriors sempre poden ser actualitzats i / o modificats pels seus desenvolupadors.

Finalment, li vam indicar que el bloqueig de certes cookies o si bé les elimina, podria causar una modificació en el funcionament o rendiment dels espais web visitats i fins i tot és possible no tenir accés a certs continguts.

AUTOESCOLA TRAFFIC S.C.P., Es reserva el dret a modificar discrecionalment la present Política de Cookies.