A l’autoescola disposem dels permisos AM, A1, A2, A, B i BTP.
Permiso
Edat
Què podem conduir?
AM

15 Anys

-Ciclomotors de 2 i 3 rodes.
-Quadricicles lleugers (“micro cotxes”).
A1

16 Anys

-Motocicletes lleugeres amb o sense sidecar de 125 cc i 11 kW de potència màxima.
-Tricicles amb potència màxima de 15 kW.
A2


18 Anys


-Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.
-Motocicletes amb o sense sidecar amb una potència màxima de 35 kW i una relació pes/potència màxima de 0,2 kW/kg.
A

20 anys+
2 anys d’A2
-Motocicletes i tricicles de motor.
-Fins els 21 anys no autoritza a conduir tricicles de més de 15 kW.
B

18 Anys

-Automòbils fins a 3.500 kg i remolc de 750 kg.
-Tricicles i quadricicles de motor.
-Ciclomotors de 2 i 3 rodes i quadricicles lleugers (“micro cotxes”).
-Vehicles especials no agrícoles amb velocitat màxima de 40 km/h i 3.500 kg de pes màxim.
-Vehicles especials agrícoles.
-Motocicletes del permis A1 una vegada complerts 3 anys del permís B.
BTP

18 anys

-Ambulàncies, vehicles de policia, de protecció civil i salvament, d’extinció d’incendis, de transport escolar i vehicles destinats al transport de viatgers (Taxis).