Horaris.
Atenció al públic
dilluns a divendres 10:00 – 14:00
dilluns a dijous 16:30 – 21:00
divendres de 16:30 18:30
Classes teòriques
dilluns a divendres 10:00 – 11:00
dilluns a dijous 19:30 - 20:30
Classes pràctiques
Dilluns a divendres de 8:00 – 21:00